הוספת הודעה פורום מחלות ריאה - ילדים - ראש הפורום

המשך ריאה שמאלית קטנה אצל עובר

פרופ' חיים ביבי(9.9.2013, 17:21)

מאחר ואין מקצוע של רופא ריאות יילודים רצוי שרופא ריאות ילדים הקשור לבית החולים בו האמא נמצאת במעקב יהיה מעורב בתהליך קבלת ההחלטות.

הוא גם יפנה את המשפחה לייעוץ בהמשך לפי הצורך.

בברכה,
פרופ' חיים ביבי
מנהל מחלקת ילדים
המרכז הרפואי ע"ש ברזילי