הודעה בפורוםהפורום יצא לחופשההנהלת הפורומים ‏19.7.09
הודעה בפורוםביצוע בדיקת מי שפיראפרת ‏21.6.09
הודעה בפורוםביצוע בדיקת מי שפירד"ר דן ולסקי ‏22.6.09
הודעה בפורוםדיקור מי שפיר ונסיעה לחולד"ר דן ולסקי ‏22.6.09
הודעה בפורוםשאלהלילך ‏20.6.09
הודעה בפורוםשאלהד"ר דן ולסקי ‏22.6.09
הודעה בפורוםמי שפיר - לא ראיתי את המחט בUSד"ר דן ולסקי ‏22.6.09
הודעה בפורוםשינה על הבטן אחרי מ שפירד"ר דן ולסקי ‏22.6.09
הודעה בפורוםמי שפיריעל ‏18.6.09
הודעה בפורוםמי שפירד"ר דן ולסקי ‏22.6.09
הודעה בפורוםגיל 42נירי ‏17.6.09
הודעה בפורוםגיל 42ד"ר דן ולסקי ‏22.6.09
הודעה בפורוםהאם לבצע מי שפיר?צ. ‏15.6.09
הודעה בפורוםהאם לבצע מי שפיר?ד"ר דן ולסקי ‏22.6.09
הודעה בפורוםדליפה או נזילהרויטל ‏12.6.09
הודעה בפורוםדליפה או נזילהד"ר דן ולסקי ‏22.6.09
הודעה בפורוםהאם כדאי לבצע מי שפיר?ד"ר דן ולסקי ‏22.6.09
הודעה בפורוםתוצאות מי שפיר סופיותהתוהה ‏11.6.09
הודעה בפורוםתוצאות מי שפיר סופיותד"ר דן ולסקי ‏22.6.09
הודעה בפורוםהאם לעשות מי שפיר??מבולבלתד"ר דן ולסקי ‏10.6.09
הודעה בפורוםאחרי מי שפיראולגה ‏8.6.09
הודעה בפורוםאחרי מי שפירד"ר דן ולסקי ‏10.6.09
הודעה בפורוםמי שפירחנית ‏7.6.09
הודעה בפורוםמי שפירד"ר דן ולסקי ‏10.6.09
הודעה בפורוםבדיקת סיסי שליהלולי ‏7.6.09
הודעה בפורוםבדיקת סיסי שליהד"ר דן ולסקי ‏10.6.09
הודעה בפורוםבדיקת מי שפיר - הריון תאומיםד"ר דן ולסקי ‏10.6.09
הודעה בפורוםמי שפירמודאגת ‏1.6.09
הודעה בפורוםמי שפירד"ר דן ולסקי ‏10.6.09
הודעה בפורוםדיקור צי שפירא ‏30.5.09
הודעה בפורוםדיקור צי שפירד"ר דן ולסקי ‏10.6.09
הודעה בפורוםמועד מי שפיר וחלבון עובריד"ר דן ולסקי ‏10.6.09
הודעה בפורוםסקירת מערכות מוקדמת - מי שפירד"ר דן ולסקי ‏10.6.09
הודעה בפורום2 שאלות בבקשהנועה ‏26.5.09
הודעה בפורום2 שאלות בבקשהד"ר דן ולסקי ‏10.6.09
הודעה בפורוםתוצאות חלבון עוברי - מה עושים?ד"ר דן ולסקי ‏10.6.09
הודעה בפורוםתוצאת מי שפירנורית ‏24.5.09
הודעה בפורוםתוצאת מי שפירד"ר דן ולסקי ‏24.5.09
הודעה בפורוםהריון ובדיקות לא תקינותד"ר דן ולסקי ‏24.5.09
הודעה בפורוםמי שפירsharon ‏21.5.09
הודעה בפורוםמי שפירד"ר דן ולסקי ‏24.5.09
הודעה בפורוםתוצאת בדיקת התבחין המשולשד"ר דן ולסקי ‏24.5.09
הודעה בפורוםשמירת תאיםקרן ‏20.5.09
הודעה בפורוםשמירת תאיםד"ר דן ולסקי ‏24.5.09
הודעה בפורוםמועד ביצוע דיקור מי שפירד"ר דן ולסקי ‏24.5.09
הודעה בפורוםהודעת טלפון חלבון עובריד"ר דן ולסקי ‏24.5.09
הודעה בפורוםאחרי מי שפירדנה ‏15.5.09
הודעה בפורוםאחרי מי שפירד"ר דן ולסקי ‏18.5.09
« עמוד קודם12345