הוספת הודעההוספת תגובה פורום זכויות משפטיות של נפגעי תאונות - ראש הפורום

תקנה 15

אבי(25.1.2009, 21:17)

עו"ד שחר שלום ,

ביטוח לאומי מסרב להפעיל בעניני תקנה 15 אף על פי שפוטרתי , אינני עובד ,ובית הדין פסק בעניני כי ארעה לי תאונת עבודה .

לאחר כל הוועדות כולל ועדת ערר עדיין עומד המל"ל בסירובו .בערעור שהגשתי על החלטתו בפני בית הדין לעבודה הורה בית הדין להחזיר את עניני לידון שוב בפני הוועדה לעררים תוך שהוא מפנה אליה שאלות נוקבות .הופעתי בפני הוועדה - וכצפוי הוועדה מקובעת "ונעולה" על פסיקתה למרות חוות דעת רפואית של מומחה לר.תעסוקתית ומסמכים רבים אחרים (אותם כן קיבל בית הדין שאם לא כך לא היה פוסק כשם שפסק) .ערערתי שוב בפני בית הדין בטוענה כי הוועדה לא התיחסה לשאלות ולתהיות של בית הדין ולא ענתה ענינית והערעור נדון בעצם ימים אלו .שאלותיי ברשותך:

1.האם "כל" מה שאוכל להגיע אליו במקרה הטוב זה שבית הדין יורה למל"ל להקים וועדה חוזרת בהרכב שונה - כי הלא בית הדין לא מתערב במסקנות רפואיות?

2 .האם יש בכל זאת תקדימים שבית הדין מורה למל"ל בסופו של דבר לקבל את חוות דעתו של המומחה הרפואי לעניין תקנה 15 במיקרים שהם בבחינת clear cut - כמו שאני מאמין שעניני הוא כזה- ובאם יש כאלה תקדימים האם תוכלי להפנות אותי אלייהם או להגיד לי בקצרה איזה נטל עליי להרים על מנת להכלל בתקדים מעין זה?

3. כצופה פני עתיד- האם ובאיזה מיקרה שמורה לי הזכות לערער בפני בית הדין הארצי לעבודה על פי מה שהבאתי כאן לפנייך אם אכשל בערכאה הנוכחית.

מצטער על האריכות ואודה לך התייחסותך לשאלות

וכן על כל אינפורמציה בנושא

בכבוד רב ,

ובהצלחה בפורום החדש