הוספת הודעההוספת תגובה פורום זכויות משפטיות של נפגעי תאונות - ראש הפורום

תאונה

עו"ד זיו רזניק(9.9.2011, 11:47)

שלום רב

במידה וכאמור יש לך ביטוח צד ג' אזי חובה על הפניקס הישראלי חברה לביטוח בע"מ אשר ביטחה את ריכבך לפצותך בגין נזקי הצד ג'. במידה והפניקס מתנערת ממך לאחר שדיווחת על התביעה כנגדך, אזי אייעצך להגיש כנגדה הודעת צד ג', היינו להגיש כתב הגנה מטעמך, ובנוסף במסגרת ההליך המשפטי תביעה כנגד הפניקס (הודעת צד ג'). במקרה שכזה יש לצפות ברמה גבוהה של הסתברות כי הפניקס תחוייב לפצות עפ"י הפוליסה את מי שנפגע כתוצאה מנהיגתך, היינו את הצד ג'.

בהצלחה.

בברכה,
עו"ד זיו רזניק