פורום סוכרת - ראש הפורום

סף עליון ותחתון של סוכר בדם

פרופ. אדי קרניאלי(1.2.2001, 13:56)

שלום רב,

ערכי סוכר נאותים תחת טיפול הם:

צום -ולפני האוכל: 80-110

שעתיים אחר הארוחה עד 140מ"ג%

חשוב לבדוק גם המוגלובין A1C אשר חשוב שיהיה נמוך מ-7 ויותר קרוב ל-6