פורום סוכרת - ראש הפורום

TSH נמוך ותת פעילות בלוטת התריס

שרון(14.11.2011, 11:34)

שלום רב,

אני סובלת מתת פעילות של בלוטת התריס מזה 25 שנה ומטופלת באלטרוקסין 150מ"ג ליום (1,050 מ"ג כל שבוע)

בבדיקות הדם שערכתי לאחרונה נמצאו הערכים הבאים

TSH mIU/L 0.10 0.35 *(.........) 4.94 להשוואה מול תוצאות קודמות של אותה בדיקה
Free T4 pmol/L 16.60 9 (......*..) 19 להשוואה מול תוצאות קודמות של אותה בדיקה
Total T3 nmol/L 1.9 0.89 (.....*...) 2.44 להשוואה מול תוצאות קודמות של אותה בדיקה

נקבע לי תור לאינדוקרינולוג לעוד חודשיים.

האם מסוכן להיכנס עם ערכים כאלו להריון?