הוספת הודעה פורום חיסונים לילדים - ראש הפורום

תיקון לשאלת חיסון השעלת

א(13.10.2013, 21:14)

החיסון בו חוסנתי לפני כחצי שנה הינו : TDAP

ותוצאות הבדיקה:

הודעות לבדיקת Pertussis IgG
ילילש
5-מ ךומנ ךרע דדמנ

לפי מה שקראתי מספיק לקבל את החיסון פעם אחת על מנת להיות מוגנים משעלת, כיצד התשובה שלילית?

תודה