פורום תרופות ורוקחות - ראש הפורום

תגובה בין תרופתית סינופד + וליום

טלי אנגור(13.9.2012, 0:41)

סינופד הינו בעל השפעה מהירה ונוגד את הפיעלות הסדטיבית של הווליום. מומלץ מרווח של 4 שעות בין סינופד לווליום.

בכל מקרה יש לפעול לפי הנחיית הרופא המטפל

בברכה,
טלי אנגור
רוקחת מורשה