פורום תרופות ורוקחות - ראש הפורום

מעבר בין ציפרלקס לסרוקסט

טלי אנגור(18.9.2012, 23:35)

תרופות אילו יש ליטול באישור הרופא המטפל בלבד, יש לפעול לפי הנחייתו בלבד. נא היוועצי עם הרופא המטפל בהקדם.

בברכה,
טלי אנגור
רוקחת מורשה