פורום תרופות ורוקחות - ראש הפורום

לקיחת תרופות + חלק וזמן לקיחת תרופו

טלי אנגור(4.10.2012, 22:38)

בנטילת קומדין יש להפרידו לפחות שעתיים מנטילת כל תרופה שהיא.

בכל מקרה יש ליטול את התרופות לפי ובהנחיית הרופא המטפל בלבד

בברכה,
טלי אנגור
רוקחת מורשה