הודעה בפורוםשבוע הפסקה פלייםדורין ‏23.2.12
הודעה בפורוםשבוע הפסקה פלייםטלי אנגור ‏25.2.12
הודעה בפורוםאלטרוקסין וEuthyroxלילהלו ‏20.2.12
הודעה בפורוםאלטרוקסין וEuthyroxטלי אנגור ‏25.2.12
הודעה בפורוםשינהנעמי ‏15.2.12
הודעה בפורוםשינהטלי אנגור ‏25.2.12
הודעה בפורוםדרליןאנונימוס ‏14.2.12
הודעה בפורוםדרליןטלי אנגור ‏25.2.12
הודעה בפורוםתופעות לוואי של רוזובסטטיןטלי אנגור ‏25.2.12
הודעה בפורוםתרופותחוצצן ‏13.2.12
הודעה בפורוםתרופותטלי אנגור ‏25.2.12
הודעה בפורוםאיך לוקחים מוקסיפןדפנה ‏13.2.12
הודעה בפורוםאיך לוקחים מוקסיפןטלי אנגור ‏25.2.12
הודעה בפורוםאנדרוג'ל ללא מרשםמאיה ‏12.2.12
הודעה בפורוםאנדרוג'ל ללא מרשםטלי אנגור ‏25.2.12
הודעה בפורוםשאלהיולי ‏11.2.12
הודעה בפורוםשאלהטלי אנגור ‏25.2.12
הודעה בפורוםדוקסילין וריטליןסנופי ‏11.2.12
הודעה בפורוםאנטיביוטיקהרקפת ‏9.2.12
הודעה בפורוםאנטיביוטיקהטלי אנגור ‏25.2.12
הודעה בפורוםאלטרוקסיןמיכל ‏9.2.12
הודעה בפורוםאלטרוקסיןטלי אנגור ‏25.2.12
הודעה בפורוםשאלה לגבי משחת לנוליןטלי אנגור ‏25.2.12
הודעה בפורוםסוטלול ונורמיטןמיכל ‏7.2.12
הודעה בפורוםסוטלול ונורמיטןטלי אנגור ‏25.2.12
הודעה בפורוםאוקסיטוציןנעמה ‏6.2.12
הודעה בפורוםאוקסיטוציןטלי אנגור ‏6.2.12
הודעה בפורוםאיקסלטוביה ‏5.2.12
הודעה בפורוםאיקסלטלי אנגור ‏6.2.12
הודעה בפורוםמרסילון ואסיוולעלמה ‏5.2.12
הודעה בפורוםמרסילון ואסיוולטלי אנגור ‏6.2.12
הודעה בפורוםגנריקה לקפרהדנה ‏31.1.12
הודעה בפורוםגנריקה לקפרהטלי אנגור ‏6.2.12
הודעה בפורוםאופטלגין ודופק מואץחנה ‏30.1.12
הודעה בפורוםאופטלגין ודופק מואץטלי אנגור ‏31.1.12
הודעה בפורוםנטילת לקסעדין עם קולהבסטיאן ‏28.1.12
הודעה בפורוםנטילת לקסעדין עם קולהטלי אנגור ‏31.1.12
הודעה בפורוםתופעות לוואיטוני ‏28.1.12
הודעה בפורוםתופעות לוואיטלי אנגור ‏31.1.12
הודעה בפורוםציטוטוקסיקהא ‏27.1.12
הודעה בפורוםציטוטוקסיקהטלי אנגור ‏31.1.12
הודעה בפורוםויפאקס ואביאנהשרית ‏26.1.12
הודעה בפורוםויפאקס ואביאנהטלי אנגור ‏31.1.12
הודעה בפורוםרוקליאיר ‏26.1.12
הודעה בפורוםרוקלטלי אנגור ‏31.1.12
הודעה בפורוםגלולות יאזהדר ‏26.1.12
הודעה בפורוםגלולות יאזטלי אנגור ‏31.1.12
הודעה בפורוםשאלהיולי ‏25.1.12
הודעה בפורוםשאלהטלי אנגור ‏31.1.12
הודעה בפורוםסטטיניםמיתי ‏24.1.12
הודעה בפורוםסטטיניםטלי אנגור ‏31.1.12
הודעה בפורוםאלקטרוסיןאילנית ‏23.1.12
הודעה בפורוםאלקטרוסיןטלי אנגור ‏31.1.12
הודעה בפורוםסימבסטאטין ופריחהמרינה ‏23.1.12
הודעה בפורוםסימבסטאטין ופריחהטלי אנגור ‏31.1.12
הודעה בפורוםאספיריןשירן ‏23.1.12
הודעה בפורוםאספיריןטלי אנגור ‏31.1.12
הודעה בפורוםרסיטל ונוגדי דלקתmish ‏19.1.12
הודעה בפורוםרסיטל ונוגדי דלקתטלי אנגור ‏22.1.12
הודעה בפורוםמתי לקחת את התרופותדידי ‏18.1.12
הודעה בפורוםמתי לקחת את התרופותטלי אנגור ‏22.1.12