הודעה בפורוםאוגמנטין 875דנה ‏23.7.12
הודעה בפורוםאוגמנטין 875טלי אנגור ‏29.7.12
הודעה בפורוםשינוי תרופהסיגל ומישל ‏20.7.12
הודעה בפורוםשינוי תרופהטלי אנגור ‏25.7.12
הודעה בפורוםאחסנת תרופותמתן ‏20.7.12
הודעה בפורוםאחסנת תרופותטלי אנגור ‏21.7.12
הודעה בפורוםטרבינאפיןגלית ‏16.7.12
הודעה בפורוםטרבינאפיןטלי אנגור ‏19.7.12
הודעה בפורוםetodolac - אתופןברק ‏15.7.12
הודעה בפורוםetodolac - אתופןטלי אנגור ‏19.7.12
הודעה בפורוםשילוב...אייל ‏15.7.12
הודעה בפורוםשילוב...טלי אנגור ‏19.7.12
הודעה בפורוםיוטירוקס ולחץ דםתות ‏15.7.12
הודעה בפורוםיוטירוקס ולחץ דםטלי אנגור ‏19.7.12
הודעה בפורוםכדור לשינה בטיסהלי ‏15.7.12
הודעה בפורוםכדור לשינה בטיסהטלי אנגור ‏19.7.12
הודעה בפורוםמשחה a&dאני ‏14.7.12
הודעה בפורוםמשחה a&dטלי אנגור ‏19.7.12
הודעה בפורוםצפוראקסאילנה ‏13.7.12
הודעה בפורוםצפוראקסטלי אנגור ‏19.7.12
הודעה בפורוםאל סבון אנטיבקטריאלי - דרמקסטלי אנגור ‏18.7.12
הודעה בפורוםפרגובריסאור ‏11.7.12
הודעה בפורוםפרגובריסטלי אנגור ‏12.7.12
הודעה בפורוםבדיקת הריון ביתיתאנה27 ‏11.7.12
הודעה בפורוםבדיקת הריון ביתיתטלי אנגור ‏12.7.12
הודעה בפורוםתוקף תרופהשיר ‏9.7.12
הודעה בפורוםתוקף תרופהטלי אנגור ‏26.7.12
הודעה בפורוםPROPECIAיוסף ‏8.7.12
הודעה בפורוםPROPECIAטלי אנגור ‏9.7.12
הודעה בפורוםרבע מירו אחת לשבועאיל ‏7.7.12
הודעה בפורוםרבע מירו אחת לשבועטלי אנגור ‏9.7.12
הודעה בפורוםזינט ורגישות לפנצליןטלי אנגור ‏9.7.12
הודעה בפורוםסטילנוקסאיתי ‏5.7.12
הודעה בפורוםסטילנוקסטלי אנגור ‏9.7.12
הודעה בפורוםשילוב של כדוריםאיתי ‏5.7.12
הודעה בפורוםשילוב של כדוריםטלי אנגור ‏9.7.12
הודעה בפורוםסטרואידים בכדורים ובזריקהטלי אנגור ‏3.7.12
הודעה בפורוםתקופת מבחנים וכדורי שינהטלי אנגור ‏3.7.12
הודעה בפורוםאוקסאר50עינת ‏27.6.12
הודעה בפורוםאוקסאר50טלי אנגור ‏29.6.12
הודעה בפורוםצוויפט 500 פורטהעינת ‏27.6.12
הודעה בפורוםצוויפט 500 פורטהטלי אנגור ‏29.6.12
הודעה בפורוםיומירה וורמוקסמישהו ‏26.6.12
הודעה בפורוםיומירה וורמוקסטלי אנגור ‏29.6.12
הודעה בפורוםאפקסור XR מקורימרית ‏25.6.12
הודעה בפורוםאפקסור XR מקוריטלי אנגור ‏29.6.12
הודעה בפורוםכדור שינה על בטן ריקהטלי אנגור ‏29.6.12
הודעה בפורוםנקסיום ואנטיביוטיקהטלי אנגור ‏29.6.12
הודעה בפורוםכדורי פחםשיר ‏23.6.12
הודעה בפורוםכדורי פחםטלי אנגור ‏29.6.12
הודעה בפורוםיובש בשפה תחתונהדני ‏23.6.12
הודעה בפורוםיובש בשפה תחתונהטלי אנגור ‏29.6.12
הודעה בפורוםתרופהויקי ‏14.6.12
הודעה בפורוםתרופהטלי אנגור ‏23.6.12
הודעה בפורוםתשובתך אלימורן ‏12.6.12
הודעה בפורוםתשובתך אליטלי אנגור ‏23.6.12
הודעה בפורוםיוטירקסדבי ‏11.6.12
הודעה בפורוםיוטירקסטלי אנגור ‏23.6.12