הוספת הודעה פורום מחלות ריאה - מבוגרים - ראש הפורום

הסבר לבדיקה CT ריאות

שרה(12.7.2018, 18:16)

סיכם: 1, ממצא חדש באונה התחתונה העליונה השמאלית, טיבו אינו ברור בשלב זה, 2ך גידולי זה ך, יש לבצע הערכה קלינית, מדובר בשלב זה הדלקת שאינה נספגה או תהליך גידולי בסבירות נמוכה יותר. שאלתי כיצד מפענח הבדיקה לא יכול להבחין בין דלקת לגידול, האם יש מקרים כאלה בספרות הרפואית דלקת זה דלקת, ותהליך גדולי זה כבר משהו אחר, אבקש הסבר והאם בדיקת MRI יותר אבחנתי,