הודעה בפורוםקשריות נודוליםאיציק ‏4.7.19
הודעה בפורוםקשריות נודוליםפרופ' גבריאל איזביצקי ‏18.7.19
הודעה בפורוםסטורציה קוצר נשימהאביתר ‏1.7.19
הודעה בפורוםסטורציה קוצר נשימהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏18.7.19
הודעה בפורוםct בהחמרה קלהשיר ‏24.6.19
הודעה בפורוםct בהחמרה קלהד"ר אריאל רוקח ‏1.7.19
הודעה בפורוםליחה דמית אחרי שיעול יצרני בבוקרהריונית מודאגת ‏25.5.19
הודעה בפורוםליחה דמית אחרי שיעול יצרני בבוקרד"ר אריאל רוקח ‏1.7.19
הודעה בפורוםפיענוח תוצאות בדיקהמנדי ‏21.5.19
הודעה בפורוםפיענוח תוצאות בדיקהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםתוצאות CT חזה וריאותאיש מספר 6 ‏6.5.19
הודעה בפורוםתוצאות CT חזה וריאותפרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםסריקה בית החזה ומידסטירנום כולל hrcפרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםcopd- מה ניתן לעשות?דנית ‏20.4.19
הודעה בפורוםcopd- מה ניתן לעשות?פרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםתוצאות צילום חזהנירי ‏17.4.19
הודעה בפורוםתוצאות צילום חזהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםצרידות ואיבוד קול בגלל שיעול מתמשךפרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםהאם אני צריכה בדיקה של תפקודי ריאה?פרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםזיהום פסאודומונס אארוגינוזהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםשפעתר ‏21.1.19
הודעה בפורוםשפעתד"ר אריאל רוקח ‏10.3.19
הודעה בפורוםתפקודי ריאותשי ‏13.1.19
הודעה בפורוםתפקודי ריאותד"ר אריאל רוקח ‏16.1.19
הודעה בפורוםעובש ריאותגלעד ‏12.1.19
הודעה בפורוםעובש ריאותד"ר אריאל רוקח ‏16.1.19
הודעה בפורוםריאות נשימה עובשגלעד ‏28.12.18
הודעה בפורוםריאות נשימה עובשד"ר אריאל רוקח ‏30.12.18
הודעה בפורוםהמשך בבקשהיאלי ‏22.12.18
הודעה בפורוםהמשך בבקשהד"ר אריאל רוקח ‏24.12.18
הודעה בפורוםהמשך שאלהדייויד ‏19.12.18
הודעה בפורוםBoop copיאלי ‏19.12.18
הודעה בפורוםBoop copד"ר אריאל רוקח ‏19.12.18
הודעה בפורוםקוצר נשימהדייויד ‏17.12.18
הודעה בפורוםקוצר נשימהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏18.12.18
הודעה בפורוםאני מהפניה הקודמתולנטין ‏16.12.18
הודעה בפורוםאני מהפניה הקודמתד"ר אריאל רוקח ‏19.12.18
הודעה בפורוםדלקת ריאות חוזרתולנטין ‏15.12.18
הודעה בפורוםדלקת ריאות חוזרתד"ר אריאל רוקח ‏16.12.18
הודעה בפורוםקשי נשימה ותחושת אי נוחות במרכז חזהד"ר אריאל רוקח ‏11.12.18
הודעה בפורוםצילום חזהיקי ‏6.12.18
הודעה בפורוםצילום חזהד"ר אריאל רוקח ‏7.12.18
הודעה בפורוםcopd - התייעצות דחופה מאודד"ר אריאל רוקח ‏3.12.18
הודעה בפורוםדלקת ריאות כימית? חימצון נמוך וסיטיפרופ' גבריאל איזביצקי ‏26.11.18
הודעה בפורוםתחושת קוצר נשימה וחולשהד"ר אריאל רוקח ‏9.11.18
הודעה בפורוםige גבוה -XOLAIRשושי ‏5.11.18
הודעה בפורוםige גבוה -XOLAIRד"ר אריאל רוקח ‏9.11.18
הודעה בפורוםאסבסט במרפסת ומעל החלונותד"ר אריאל רוקח ‏9.11.18
הודעה בפורוםהאם לאחר ct קרינה נמוכה אפשר להירגעד"ר אריאל רוקח ‏9.11.18
הודעה בפורוםמענהמלכה ‏1.11.18
הודעה בפורוםמענהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏1.11.18
הודעה בפורוםדרך אגב מה היית ממליץפרופ' גבריאל איזביצקי ‏1.11.18
הודעה בפורוםאיך להתנהל כעת ממש מתלבט?פרופ' גבריאל איזביצקי ‏1.11.18
הודעה בפורוםקשיי נשימה.רוני ‏30.10.18
הודעה בפורוםקשיי נשימה.פרופ' גבריאל איזביצקי ‏1.11.18