הודעה בפורוםקושי לנשום אחרי הפסקת עישון?ד"ר אריאל רוקח ‏1.11.19
הודעה בפורוםפיברוזיס ריאותב ‏25.10.19
הודעה בפורוםפיברוזיס ריאותד"ר אריאל רוקח ‏1.11.19
הודעה בפורוםסטרואידים במשאף וחיסון נגד שפעתד"ר אריאל רוקח ‏25.10.19
הודעה בפורוםקשרית זכוכית חלביולי ‏5.10.19
הודעה בפורוםקשרית זכוכית חלבד"ר אריאל רוקח ‏7.10.19
הודעה בפורוםטיפול לחולה copdשימי ‏22.9.19
הודעה בפורוםטיפול לחולה copdד"ר אריאל רוקח ‏29.9.19
הודעה בפורוםקוצר נדימה בזמן ההריון ולאחר לידהד"ר אריאל רוקח ‏7.9.19
הודעה בפורוםכאבים בחזהשירה ‏13.8.19
הודעה בפורוםכאבים בחזהד"ר אריאל רוקח ‏28.8.19
הודעה בפורוםבבקשה עזרתךאמא ‏8.8.19
הודעה בפורוםבבקשה עזרתךד"ר אריאל רוקח ‏28.8.19
הודעה בפורוםאסטמה לא מאוזנת ואורטיקריה כרוניתד"ר אריאל רוקח ‏28.8.19
הודעה בפורוםאסטמה לא מאוזנת ואורטיקריה כרוניתד"ר אריאל רוקח ‏28.8.19
הודעה בפורוםNsip cellular type lung diseaseיאלוש ‏8.7.19
הודעה בפורוםNsip cellular type lung diseaseפרופ' גבריאל איזביצקי ‏18.7.19
הודעה בפורוםפענוח בדיקת מטכוליןפרופ' גבריאל איזביצקי ‏18.7.19
הודעה בפורוםקשריות נודוליםאיציק ‏4.7.19
הודעה בפורוםקשריות נודוליםפרופ' גבריאל איזביצקי ‏18.7.19
הודעה בפורוםסטורציה קוצר נשימהאביתר ‏1.7.19
הודעה בפורוםסטורציה קוצר נשימהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏18.7.19
הודעה בפורוםct בהחמרה קלהשיר ‏24.6.19
הודעה בפורוםct בהחמרה קלהד"ר אריאל רוקח ‏1.7.19
הודעה בפורוםליחה דמית אחרי שיעול יצרני בבוקרהריונית מודאגת ‏25.5.19
הודעה בפורוםליחה דמית אחרי שיעול יצרני בבוקרד"ר אריאל רוקח ‏1.7.19
הודעה בפורוםפיענוח תוצאות בדיקהמנדי ‏21.5.19
הודעה בפורוםפיענוח תוצאות בדיקהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםתוצאות CT חזה וריאותאיש מספר 6 ‏6.5.19
הודעה בפורוםתוצאות CT חזה וריאותפרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםסריקה בית החזה ומידסטירנום כולל hrcפרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםcopd- מה ניתן לעשות?דנית ‏20.4.19
הודעה בפורוםcopd- מה ניתן לעשות?פרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםתוצאות צילום חזהנירי ‏17.4.19
הודעה בפורוםתוצאות צילום חזהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםצרידות ואיבוד קול בגלל שיעול מתמשךפרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםהאם אני צריכה בדיקה של תפקודי ריאה?פרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםזיהום פסאודומונס אארוגינוזהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.6.19
הודעה בפורוםשפעתר ‏21.1.19
הודעה בפורוםשפעתד"ר אריאל רוקח ‏10.3.19
הודעה בפורוםתפקודי ריאותשי ‏13.1.19
הודעה בפורוםתפקודי ריאותד"ר אריאל רוקח ‏16.1.19
הודעה בפורוםעובש ריאותגלעד ‏12.1.19
הודעה בפורוםעובש ריאותד"ר אריאל רוקח ‏16.1.19
הודעה בפורוםריאות נשימה עובשגלעד ‏28.12.18
הודעה בפורוםריאות נשימה עובשד"ר אריאל רוקח ‏30.12.18
הודעה בפורוםהמשך בבקשהיאלי ‏22.12.18
הודעה בפורוםהמשך בבקשהד"ר אריאל רוקח ‏24.12.18
הודעה בפורוםהמשך שאלהדייויד ‏19.12.18
הודעה בפורוםBoop copיאלי ‏19.12.18
הודעה בפורוםBoop copד"ר אריאל רוקח ‏19.12.18
הודעה בפורוםקוצר נשימהדייויד ‏17.12.18
הודעה בפורוםקוצר נשימהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏18.12.18
הודעה בפורוםאני מהפניה הקודמתולנטין ‏16.12.18
הודעה בפורוםאני מהפניה הקודמתד"ר אריאל רוקח ‏19.12.18
הודעה בפורוםדלקת ריאות חוזרתולנטין ‏15.12.18
הודעה בפורוםדלקת ריאות חוזרתד"ר אריאל רוקח ‏16.12.18
הודעה בפורוםקשי נשימה ותחושת אי נוחות במרכז חזהד"ר אריאל רוקח ‏11.12.18