הודעה בפורוםרטוראקציה קשהרעות ‏25.12.16
הודעה בפורוםרטוראקציה קשהד"ר אריאל רוקח ‏29.12.16
הודעה בפורוםממצאים בריאה CTמבקש תשובה ‏24.12.16
הודעה בפורוםממצאים בריאה CTד"ר אריאל רוקח ‏29.12.16
הודעה בפורוםשיעול אצל חולה סיעודיד"ר אריאל רוקח ‏24.12.16
הודעה בפורוםתעלומהרעות ‏13.12.16
הודעה בפורוםתעלומהד"ר אריאל רוקח ‏14.12.16
הודעה בפורוםאסתמה - ליקריץ שוש קרחמיטל ‏8.12.16
הודעה בפורוםאסתמה - ליקריץ שוש קרחפרופ' גבריאל איזביצקי ‏11.12.16
הודעה בפורוםצילום ctנעם ‏8.12.16
הודעה בפורוםצילום ctפרופ' גבריאל איזביצקי ‏11.12.16
הודעה בפורוםתוצאות צילום ריאות לביעלי ‏7.12.16
הודעה בפורוםתוצאות צילום ריאות לבפרופ' גבריאל איזביצקי ‏8.12.16
הודעה בפורוםצילום חזה/עצם חזה??יובל ‏5.12.16
הודעה בפורוםצילום חזה/עצם חזה??פרופ' גבריאל איזביצקי ‏8.12.16
הודעה בפורוםפנומוניהרעותמ ‏3.12.16
הודעה בפורוםפנומוניהד"ר אריאל רוקח ‏5.12.16
הודעה בפורוםצל"ח,pectus carinatum ומרפןיובל ‏2.12.16
הודעה בפורוםצל"ח,pectus carinatum ומרפןד"ר אריאל רוקח ‏5.12.16
הודעה בפורוםבדיקת שינה ביתית לשלילת דום חסימהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏27.11.16
הודעה בפורוםעזרה דחופהאני ‏24.11.16
הודעה בפורוםעזרה דחופהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏27.11.16
הודעה בפורוםהקדמת קנה לוושטגל ‏22.11.16
הודעה בפורוםהקדמת קנה לוושטפרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.11.16
הודעה בפורוםטיסה ללפלנד -אסמטית שעברה ארוע peפרופ' גבריאל איזביצקי ‏23.11.16
הודעה בפורוםלחוצהטל ‏21.11.16
הודעה בפורוםלחוצהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏21.11.16
הודעה בפורוםלאחר דלקת ריאותלירי ‏13.11.16
הודעה בפורוםלאחר דלקת ריאותד"ר אריאל רוקח ‏16.11.16
הודעה בפורוםעישון מיודי פעםמרדכי הצדיק ‏13.11.16
הודעה בפורוםעישון מיודי פעםד"ר אריאל רוקח ‏16.11.16
הודעה בפורוםזריקת צלסטוןג ‏7.11.16
הודעה בפורוםזריקת צלסטוןד"ר אריאל רוקח ‏8.11.16
הודעה בפורוםצל"ח ואולי ct ריאות עם חשד למרפןפרופ' גבריאל איזביצקי ‏6.11.16
הודעה בפורוםצילום חזהנוי ‏31.10.16
הודעה בפורוםצילום חזהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏31.10.16
הודעה בפורוםכאבים כמו שריר תפוס בחזה בצד שמאלפרופ' גבריאל איזביצקי ‏30.10.16
הודעה בפורוםתודה על ההתעלמות, כבר קיבלתי תורד"ר אריאל רוקח ‏19.10.16
הודעה בפורוםאיפה ניתן לעשות ברונכוסקופיה ללא CTפרופ' גבריאל איזביצקי ‏30.10.16
הודעה בפורוםתוצאות C.T.סבתא ‏10.10.16
הודעה בפורוםתוצאות C.T.ד"ר אריאל רוקח ‏13.10.16
הודעה בפורוםחביתה נשאפהדניאל ‏8.10.16
הודעה בפורוםחביתה נשאפהפרופ' גבריאל איזביצקי ‏9.10.16
הודעה בפורוםמודאגת?נתי ‏7.10.16
הודעה בפורוםמודאגת?פרופ' גבריאל איזביצקי ‏9.10.16
הודעה בפורוםהמשך לשאלהדלית ‏6.10.16
הודעה בפורוםהמשך לשאלהד"ר אריאל רוקח ‏7.10.16
הודעה בפורוםהמשך שאלהדלית ‏5.10.16
הודעה בפורוםהמשך שאלהד"ר אריאל רוקח ‏6.10.16
הודעה בפורוםצילום חזהדלית ‏5.10.16
הודעה בפורוםצילום חזהד"ר אריאל רוקח ‏6.10.16