פורום פסיכולוגיה - ראש הפורום

רומן במקום העבודה

גדי(15.1.2002, 16:50)

כל השערה שלך תהיה לא פחות טובה מזו של מישהו אחר, גם אם הוא איש מקצוע.

הדרך הפשוטה לקבל תשובה היא לקיים שיחה ב"ארבע עיניים" לליבון הקשר.

בכל מקרה, רומנים נוטים "לסחרר" את ראשינו. אולי פסק הזמן הזה שנכפה עליך יאפשר לך לבחון ביתר שיקול דעת את צעדיך עם כל הסיכונים הכרוכים בכך. הן לקשר שלך עם רעייתך והן לקשר של עמיתתך לעבודה עם בעלה. שהרי הרס של אחת המישפחות ירבוץ על מצפון שניכם.

גדי