פורום פסיכולוגיה - ראש הפורום

זקוק לחומר על מבחן רושאך (מבחן הכתמים) - האם יש חו

"מענה"(21.2.2002, 6:09)

קיים חומר רב על רורשך.

עליך לגשת לספריה באחד מבתי החולים לבריאות הנפש ולבקש חומר זה.

החומר העדכני הוא זה שנכתב על ידי ווקסלר.

בהצלחה

נטע ענבר-סבן
פסיכולוגית קלינית
מדריכה בפסיכותרפיה
מטפלת משפחתית
"מענה" - שירותי יעוץ והפניה בע"מ
מציאת הפיתרון הנכון לך ולמשפחתך
909-707-700-1

מובהר ומודגש כי התשובות לשאלות הניתנות כאן לא ניתנות במקום אבחנה ויעוץ אישיים ומומלץ בפני השואלים לפנות לאבחנה ויעוץ כאמור. לא ניתן בתשובות אלו לתת מענה לשאלות שיש בהן דחיפות. במקרים דחופים יש לפנות ליעוץ מקצועי לאלתר.