הוספת הודעההוספת תגובה פורום שרירני רחם - מיומות - ראש הפורום

שרירן על גבעול? מה נכון לעשות?

יפעת(20.1.2011, 6:18)

שרירן על גבעול- מהו? מה מומלץ לעשות

באולטרסאונד נימצא

גודל רחם: 71*62*84 מ"מ

רחם שרירני

רירית בעובי 11.4 מ"מ, סדירה

דוגלס ללא נוזל.

השרירן: בגודל 106*68על גיבעול

השרירן גבוה וימני באגן.

שחלות: מבנה וגודל תקינים, מ"ס זקיקים קטנים.

מבקשת לשאול: האם השרירן נחשב לגדול? מהו על גבעול?האם נכון להוציא רקהשרירן או גם רחם וגם שרירן? האם הרחם שלי גדול או רק השרירן לגילי( גיל 43)?

מה הפרוצדורה הנידרשת? לאפארסקופי להוצאת השרירן? רחם+ שרירןלדעתך?אחר?