הוספת הודעההוספת תגובה פורום שרירני רחם - מיומות - ראש הפורום

איפה מתחילים?מה המשמעויות?

פרופ תדיר(19.5.2011, 17:43)
מצב זה הוא אכן מסוג המצבים היותר מורכבים עקב אי נוכחות שרירן/ים ברור/ים אלא מרקם שרירני מפוזר. ההחלטה הטיפולית היא פועל יוצא של עוצמת הדימום, חומרת האנמיה, ותכניות הילודה. פרופ. יונה תדיר