הוספת הודעההוספת תגובה פורום שרירני רחם - מיומות - ראש הפורום

מיומות שחוזרות אחריי תקופת מה ...שנ

פרופ' תדיר(29.9.2011, 7:53)

מיומות אינן גופיף צהוד, וגופיף צהוב אינו מיומה, ושניהם לא קשורים לשתיית מים.

גופיף צהוב מצוי בשחלה והוא תוצאה של ביוץ ואכן נעלם בכל חודש. מיומה מצויה ברחם ואינ ה נעלמת. בנסיבות אלה של חוסר הבנה וכדבריך, זה משגע אותך, מן הראוי להגיע לרופא/ה ולהבין אחת לתמיד מה יש ומה אין לך.

פרופ' תדיר