הוספת הודעההוספת תגובה פורום שרירני רחם - מיומות - ראש הפורום

שרירן בדופן הרחם

פרופ. יונה תדיר(22.10.2011, 3:48)
בהחלט תתכן אפשרות של קשר בין השרירן לקושי להרות. יותר מאשר גודל השרירן חשוב בשלב זה לדעת את מיקומו המדויק בשכבות הרחם. לכך חשיבות הן באשר לאפשרות הקשר והן באשר להמלצה מה לעשות. העובדה שהוא משפיע על דימומי הרח מרמזת על כך שהשאירו פונה לכוו רירית הרחם ובכך צריך וניתן לטפל. פרופ. יונה תדיר