הוספת הודעההוספת תגובה פורום שרירני רחם - מיומות - ראש הפורום

שרירן גדול

פרופ' תדיר(24.12.2011, 11:11)

למורכבות שאלות כגון אלה לא נועד אתר אינטרנט עם פורום ציבורי. כל שניתן לאמר שבנוכחות רחם כה גדול, ושרירן כה גדול, בגיל 42 סיכוויך להרות ולהשלים הריון על לידה קטנים. עליך לעבור ניתוח והשאלה מה לכרות, אם הרחם או רק את השרירן ניא נושא לדיון נפרד.

פרופ' יונה תדיר