הוספת הודעההוספת תגובה פורום מושבי בטיחות לרכב - ראש הפורום

בוסטר

דורון צינר(17.4.2011, 9:25)

שלום MJ,

השימוש בבוסטר מומלץ החל ממשקל של 18 ק"ג

הכי חשוב !

מתיישלעבורממושבבטיחותלבוסטר?
חשובשהילדישבבמושבבטיחותזמןרבככלשמימדי
גופוומושבהבטיחותמאפשריםלו,לפניהמעברלבוסטר
כאשרהילדשוקליותרמ-18ק"ג(לרובבגיל4שנים)
כאשרהכתפייםשלהילדיםגבוהותיותרמהחריצים
העליוניםמהןיוצאותרצועותמושבהבטיחותשלו
כאשראוזניוגבוהותיותרמגבמושבהבטיחו
מתיישלעבורממושבבטיחותלבוסטר?
חשובשהילדישבבמושבבטיחותזמןרבככלשמימדי
גופוומושבהבטיחותמאפשריםלו,לפניהמעברלבוסטר
כאשרהילדשוקליותרמ-18ק"ג(לרובבגיל4שנים)
כאשרהכתפייםשלהילדיםגבוהותיותרמהחריצים
העליוניםמהןיוצאותרצועותמושבהבטיחותשלו
כאשראוזניוגבוהותיותרמגבמושבהבטיחו
בברכה,
דורון צינר