הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

העסקת עובדת בחופשת לידה

סוניה(21.10.2014, 12:14)

שלום רב

האם מותר להעסיק אישה (שמציעה את מועמדותה למשרה) כשהיא בחופשת לידה?

המועמדת מוכנה לקצר את חופשת הלידה.

האם מותר למעסיק לקבלה לעבודה? ומתי?

האם זה פוגע בזכויות האישה איכשהו?