הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

פיטורין לאחר 60 יום ממתי סופרים?

עו"ד לאה דולברג, ויצו(9.11.2014, 11:59)

שלום רב,

עובדת בעלת וותק של שנה ומעלה עד יום הלידה, זכאית לחופשת לידה בת 26 שבועות, 14 שבועות בתשלום ו 12 שבועות בחופשה ללא תשלום במסגרת חל"ד מכוח סע' 6 לחוק עבודת נשים , התשי"ד-1954.

חל איסור על פיטורייך מתום חופשת הלידה בת 26 שבועות במשך 60 יום.

בברכה,
עו"ד לאה דולברג, ויצו