הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

אי חידוש חוזה לעובדת בהריון?

עו"ד לאה דולברג, ויצו(9.11.2014, 12:48)

שלום רב,

חוק עבודת נשים אוסר פיטורי עובדת בהריון ובלבד שהעובדת עבדה 6 חודשים ומעלה אצל אותו מעסיק או באותו מקום עבודה, אלא בהיתר התמ"ת.

החוק אינו חל על עובדת המועסקת בחוזה קצוב פחות משנה.

יתכן שיש מקום לפרשנות כאשר מדובר על העסקה כאמור שחודשה ונמשכה יותר מחצי שנה.

צרי קשר עם קו המידע 03-6923825

בברכה,
עו"ד לאה דולברג, ויצו