הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

פיטורין אחרי חופשת לידה

עו"ד לאה דולברג, ויצו(1.12.2014, 18:57)
שלום רב, בהנחה שתהיי מועסקת מעל חצי שנה ואין מדובר בחוזה קצוב תחול חובה על המעסיק להשיבך לעבודה לתקופה של 60 יום לפחות.