הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

בדיקת מי שפיר

עו"ד לאה דולברג, ויצו(1.12.2014, 19:01)
שלום רב, את זכאית ליומיים היעדרות ע״ח ההיעדרות בת 40 שעות לה את זכאית מכוח הפסיקה לעניין סע׳ 7 לחוק עבודת נשים, התשי״ד-1954.