הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

הודעת פיטוריי ע"י המעסיק בחל"ד

עו"ד לאה דולברג, ויצו(1.12.2014, 19:16)
שלום רב, חל איסור על פיטוריך במשך 60 יום מתום חופשת לידה, חוק עבודת נשים,התשי״ד-1954. שימוע יש לערוך בלב פתוח ובנפש חפצה.התנהלות המעסיק אינה עפ״י חוק שכן ״מאיים״ בפיטורים מיד בתום 60 הימים. צרי עמי קשר בקו המידע 03-6923825