הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

התפטרות לצורך גידול ילד

עו"ד לאה דולברג, ויצו(6.12.2014, 21:24)
שלום רב, עובדת שילדה זכאית להתפטר בדין פיטורים לצורך טיפול בילד במשך 9 חודשים מיום הלידה , עפי סע׳ סע׳ 7 לחוק פיצוי פיטורים התשכ״ג-1963. אין בחוק או בפסיקה הוראה לעניין המנעות מעבודה בעקבות ההתפטרות. הפסיקה קבעה כי בנסיבות מסוימות לא תשלל הזכאות כאמור גם אם העובדת תתחיל מיד עם התפטרותה לעבוד במקום עבודה אחר אשר מאפשר לה לתת טיפול טוב יותר לתינוק כמו: עבודה בשעות נוחות יותר, מקום עבודה קרוב יותר וכד׳ את מוזמנת לפנות לקו המידע 03-6923825 להרחבת המענה