הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

זכויות סוציאליות במהלך חופשת לידה

עו"ד לאה דולברג, ויצו(20.12.2014, 17:42)

שלום רב,

יש לבדוק את הסכם העבודה לעניין צבירת וותק לדרגה.במידה שבהסכם העבודה נקבע כי עובדת צוברת וותק לגבי דרגה במהלך חופשת לידה ובהנחה שעבדת שנה ומעלה עד יום הלידה תיחשב כל חופשת הלידה בת 26 שבועות לוותק לדרגה.

צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה קובע, כי תקופה של חופשת לידה מהווה וותק מלא לתשלום דמי הבראה. לעומת זאת, קובע צו ההרחבה כי תקופה של חופשה ללא תשלום לא תחשב כוותק לצורך תשלום דמי הבראה.

לאור האמור, נראה, כי תהיי זכאית לתשלום דמי הבראה עבור התקופה שבה היית בחופשת לידה על פי החוק (כאמור בסעיף 6(ב) לחוק עבודת נשים-התי"ד-1954. עם זאת יודגש, כי סוגיה זו טרם נידונה בבית הדין לעבודה, וייתכן שבית הדין יפסוק אחרת לכשנושא זה יובא בפניו.את מוזמנת ליצור קשר עם קו המידע 03-6923825