הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

הריון ופיטורים

עו"ד לאה דולברג, ויצו(25.12.2014, 12:55)

שלום רב,

חל איסור על פיטוריך בהיותך בהריון , גם אם ההודעה על פיטורייך ניתנה לפני שנכנסת להריון ובלבד שהיית בהריון במהלך ההודעה המוקדמת וטרם הסתיימו יחסי עבוד מעביד.

עלייך להודיע למעסיק על היותך בהריון ולצרף אישור מרופא נשים.

על המעסיק לפנות למשרד הכלכלה לקבל היתר פיטורים ויידרש לעשות מאמץ כן ואמיתי ולנסות לשבץ אותך בעבודה.

בברכה,
עו"ד לאה דולברג, ויצו