הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

שאלה דחופה ,

עו"ד לאה דולברג, ויצו(10.3.2015, 14:43)

שלום רב,

עובדת שילדה זכאית להתפטר לצורך טיפול בילד במשך 9 חודשים מיום הלידה, מכוח סע' 7 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963.

אין מניעה לחפוף בין הודעה מוקדמת לבין חופשת לידה ולכן אם תודיעי על התפטרותך כאמור תיכנס ההתפטרות לתוקף לאחר 30 יום מיום מתן ההודעה, דהיינו, ביום 10/4/15.

אינך נדרשת להמתין עד תום חופשת הלידה . בתום יחסי עובד מעביד עלייך להתייצב בלשכת התעסוקה ולהצהיר על היותך מובטלת.יהיה עלייך להמתין 90 יום עד שתקום לך זכאות לאבטלה אלא אם את תקום לך זכאות לאבטלה מיידית.

זכאות לאבטלה מיידית יכולה לקום בגין עבודה במשמרות ותנאי עבודה אחרים אשר אינם מאפשרים לך לעבוד בהיותך אם לתינוק.

זמן המתנה לאבטלה יספר רק מהיום בו תתיצבי בלשכת התעסוקה ותצהירי על היותך מובטלת. לכן, שלושת החודשים אינם נחשבים כזמן המתנה לאבטלה.

בברכה,
עו"ד לאה דולברג, ויצו