הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

הפחתת היקף משרה בהריון

עו"ד לאה דולברג, ויצו(18.3.2015, 22:08)

שלום רב,

על המעסיק חלה חובה לנהוג בהתאם לאישור הרפואי הכולל המלצה להפחתת משרה.

במידה שתמשיכי לעבוד בהיקף מלא בניגוד להמלצה את מסכנת את עצמך במקרה של פגיעה כלשהיא.

כידוע, המעסיק ישלם לך בגין עבודתך בפועל.

בברכה,
עו"ד לאה דולברג, ויצו