הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

האם הבנתי נכון?

עו"ד לאה דולברג, ויצו(18.3.2015, 22:12)

שלום רב,

אכן, חל איסור על פיטורי עובדת בהריון אשר עבדה 6 חודשים ומעלה אלא בהיתר משרד הכלכלה, אין מניעה שעובדת כאמור תתפטר ביוזמתה.

בברכה,
עו"ד לאה דולברג, ויצו