הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

עזרה בחישוב

עו"ד לאה דולברג, ויצו(24.3.2015, 17:09)

שלום רב,

לפי סעיף 15א לחוק חופשה שנתית, עובדים בשכר יומי או שעתי שעבדו לפחות יום אחד אך פחות מ-75 ימים רצופים, ואין ביניהם ובין מעסיקיהם חוזה עבודה בכתב לתקופת עבודה רצופה העולה על 74 ימים, אינם זכאים לחופשה שנתית אלא לתשלום מהמעביד בגובה של 4% לפחות משכר העבודה באותה תקופה.כך בענינך, יש לבחון את השכר הכולל בעד התקופה שעבדה ולשלם לה בגובה 4% מהשכר הכולל כאמור. בברכה, לאה דולברג עו"ד