הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

המשך בונוס

עו"ד לאה דולברג, ויצו(26.3.2015, 12:02)

שלום רב,

לפי דברייך נראה כי את זכאית לתשלום הבונוס בהתאם לנהוג וזאת בהנחה שלא נקבע אחרת בהסכם העבודה .

בברכה,
עו"ד לאה דולברג, ויצו