הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

האם ניתן לפצל את חופשת הלידה לשלוש

עו"ד לאה דולברג, ויצו(5.4.2015, 5:53)
שלום רב, תוכל לחלוק חופשת לידה עם בת הזוג שלך מתום 6 שבועות ראשונים של חופשת לידה , יהיה עליך לשהות 21 יום רצופים לפחות כדי שתקום לך זכאות לדמי לידה .אין מניעה שבת הזוג תפצל את חופשת הלידה שלך מכוח חוק עבודת נשים,התשי״ד-1954. גם עפ״י החוק וגם לאור העובדה שהמעסיק נתן הסכמתו לכך. בברכה, לאה דולברג עו״ד