הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

התפטרות במהלך חלד ופיצויים

עו"ד לאה דולברג, ויצו(5.4.2015, 6:00)
שלום רב, חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג-1963 מסדיר בסע׳7 את עניין התפטרות לצורך טיפול בילד וקבע כי :עובדת שמתפטרת במשך 9 חודשים מיום הלידה לצורך טיפול בילד, זכאית להתפטר בדין פיטורים וזכאית לפיצויים ולכל הזכויות הקמות בגין התפטרות בדין פיטורים. אין מניעה לחפוף בין ההודעה המוקדמת לחופשת לידה. אינך נדרשת לחזור בפועל לעבודה כדי להתפטר. בברכה, לאה דולברג, עו״ד