הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

חוזה העסקה בהריון

עו"ד לאה דולברג, ויצו(23.4.2015, 23:44)
שלום רב, עובדת שילדה זכאית לדמי לידה בעד 14 שבועות אם צברה 10 חודשים מתוך 14 או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו ליום בו הפסיקה לעבוד בהריון או ילדה. במידה ועבדת גם לפני נובמבר ועמדת בתנאי האמור לעיל תקום לך זכאות לדמי לידה בעד 14 שבועות. אם לא עבדת לפני מקום העבודה הנוכחי תהיי זכאית לחופשת לידה בתשלום בעד 7 שבועות בלבד.המעסיק יהיה רשאי להפסיק העסקתך רק אם מדובר בחוזה העסקה קצוב בזמן. להבהרות והרחבה את מוזמנת לפנות לקו המידע לזכויות נשים בויצו 03-6923825 בברכה, לאה דולברג , עו״ד