הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

התפטרות לאחר לידה

עו"ד לאה דולברג, ויצו(28.10.2016)
שלום רב, עובדת שילדה זכאית להתפטר לצורך טיפול בילד. עלייך ליתן הודעה בכתב על התפטרותך כאמור, התפטרות שתיכנס לתוקף בתום 30 או 60 ימי הודעה מוקדמת, מכוח חוק הודעה מוקדמת . עלייך להתייצב בלשכת התעסוקה בסיום ההודעה המוקדמת עת התפטרותך נכנסת לתוקף. ממועד התייצבותך בלשכת העבודה יחושבו 90 ימים בסיומם תוכלי להתחיל לחתום בלשכה. אם החלטת להתפטר ממליצה לתת הודעה מוקדמת חודש לפני תום חופשת הלידה בת 14 שבועות בתשלום, כך תקופת ההודעה המוקדמת תהיה חופפת לתקופה בעדה את מקבלת דמי לידה. 90 ימי ההמתנה קלנדרית, כוללים ימי שישי ושבת . במידה ויש לך שאלות נוספות את מוזמנת לפנות לקו המידה לזכויות נשים בעבודה 03-6923825 בברכה, לאה דולברג, עו״ד