הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

40 שעות העדרות

עו"ד לאה דולברג, ויצו(28.10.2016, 0:04)
שלום רב, חוק עבודת נשים , התשי״ד-1954 קובע בסע׳ 7 כי עובדת אשר עובדת שבוע עבודה מלא מעל 4שעות ליום , זכאית להיעדר 40 שעות לצורך בדיקות שגרתיות במהלך ההריון , מבלי ששכרה ינוכה בגין ההיעדרות האמורה. פרשנות המעסיק נוגדת את מטרת המחוקק והחקיקה ואף מהווה הרעת תנאים בניגוד לחוק ואף עולה כדי הלנת שכר. במידה וזקוקה הבהרות או סיוע מוזמנת לפנות לקו המידע לנשים 03-6923825 בברכה, לאה דולברג, עו״ד