הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

ביטוח לאומי על לידה שקטה...

עו"ד לאה דולברג, ויצו(27.11.2016, 4:46)
שלום רב, סע 7 ה(1) לחוק עבודת נשים, התשי״ד-1954, קובע כי עובדת בהריון רשאית להיעדר מעבודתה לצורך בדיקות רפואיות שגרתיות עד 40 או 20 שעות, בהתאם להיקף המשרה. בנוסף קובע החוק כי יש להמציא אישור רפואי לעניין ההיעדרות מרופא נשים מומחה. בברכה, לאה דולברג, עו״ד