הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

דמי לידה

עו"ד לאה דולברג, ויצו(27.11.2016, 4:57)
שלום רב, את זכאית לדמי לידה במידה שהפסקת עבודתך בהריון ובמידה ששולמו בעדך דמי ביטוח לאומי במשך 10 חודשים מתוך 14חודשים או 15 חודשים מתוך 22 החודשים שקדמו להפסקת העבודה כאמור, מכוח חוק עבודת נשים,התשי״ד-1954.תקופת אבטלה נצברת אף היא לוותק לצורך זכאות לדמי לידה. לכן, במידה ואת עומדת בתנאי החוק כאמור תקום לך זכאות לדמי לידה בעד 14 שבועות. בברכה, לאה דולברג,עו״ד