הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

המעסיק דורש אישור רופא ולא אחות

עו"ד לאה דולברג, ויצו(27.11.2016, 5:01)
שלום רב, חוק עבודת נשים, התשי״ד -1954 קובע בסע׳ 7 (ה)(1) לחוק כי כדי שתקום לך זכאות להיעדר מבלי שתנוכה ההיעדרות משכרך , עלייך להמציא אישור רופא נשים מומחה . לפיכך דרישתו של המעסיק היא בהתאם לחוק. בברכה, לאה דולברג, עו״ד