הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

שעת הנקה לאחר חופשת לידה

עו"ד לאה דולברג, ויצו(14.2.2017, 21:27)

שלום רב,

חוק עבודת נשים, התשי"ד- 1954 קובע בסע' 7 (ג)(1) כי עובדת שילדה תהיה זכאית מתום תקופת הלידה וההורות עד תום ארבעה חדשים מאותו יום – שעה אחת ביום, שתיקרא שעת הורות, בתנאי שהיא מועסקת במשרה מלאה; ההיעדרות המותרת על פי פסקה זו היא בנוסף להפסקות על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, ואין מנכים אותה משכר עבודה.

נראה כי את מוגדרת כעובדת במשרה מלאה עפ"י הרשום בתלוש השכר אך יש לבחון זאת גם עפ"י פרמטרים אחרים כמו: חופשה שנתית, דמי הבראה וכו'

את מוזמנת ליצור קשר עם קו המידע בימים א' ג' וה' בשעות 1100-1500

לטלפון 03-6923825

בברכה,
עו"ד לאה דולברג, ויצו