הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

דמי לידה

עו"ד לאה דולברג, ויצו(2.4.2017, 19:48)
שלום רב, חל איסור על פיטוריך , אלא בהתיר ממשרד הכלכלה מכוח סע׳9 לחוק עבודת נשים, התשי״ד-1954. במידה וינתן היתר תהיי זכאית כמובן לאבטלה מידית. דמי הלידה יחושבו עפ״י ממוצע שלושת החודשים האחרונים המלאים הקודמים לאבטלה, לכן דמי הלידה לא יפגעו. מוזמנת להתקשר לקו המידע לזכויות נשים בעבודה, ויצו 03-6923825