הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

רכב ליסינג בחופשת לידה

עו"ד לאה דולברג, ויצו(2.4.2017, 20:01)
שלים רב, את יכולה לטיון לנוהג מחייב משפטית אך התשובה תלויה בעוד משתנים ונסיבות. לעניין דמי הבראה- צו הרחבה בדבר תשלום דמי הבראה קובע, כי תקופה של חופשת לידה מהווה ותק מלא לתשלוםדמי הבראה, לעומת זאת קובע צו ההרחבה כי תקופה של חל״ת לא תיחשב כוותק לצורך דמי הבראה. לאור האמור לעיל נראה כי העובדת תהיה זכאית לתשלום דמי הבראה עבור התקופה בה היתה בחופשת לידה עפ״י חוק, כאמור בסע׳ 6(ב) לחוק. בהצלחה