הוספת הודעה פורום זכויות והריון - ראש הפורום

פיטורין בהיריון

עו"ד לאה דולברג, ויצו(11.7.2017, 12:08)

שלום רב,

עולה מדברייך כי את מועסקת במעין חוזה קצוב שנתי המתחדש מידי שנה.גם חוזה קצוב הנמשך למעלה משנה מעניק לך הגנה מפני פיטורים בהיותך בהריון, אלא בהיתר משרד הכלכלה.לא חלה עלייך חובה להודיע על ההריון אלא במהלך החודש החמישי להריון, מכוח חוק עבודת נשים.יחד עם זאת לאור היותך מועסקת במשך תקופה ארוכה ולאור יחסי העבודה הארוכים שלך בשגרירות הייתי שוקלת להודיע ככל האפשר מוקדם על היותך בהריון על מנת שיוכלו לשקול המשך העסקתך עד הלידה ואולי יותר.

זאת בהנחה שמערכת היחסים בינך ובין הממונים היא מערכת יחסי עבודה תקינים ולאור העובדה שחל איסור על פיטורייך אלא בהיתר משרד הכלכלה.

האמור לעיל חל גם אם הפיטורים ו/או סיום העסקתך אינו קשור להריון. על המעסיק לבחון בלב פתוח ונפש חפצה את האפשרות להמשך העסקתך בהיותך בהריון.

בברכה,
עו"ד לאה דולברג, ויצו