הוספת הודעההוספת תגובה פורום רדיולוגיה - ראש הפורום

פיענוח סי לא תואם פיענוח אם אר איי

איריס(11.5.2014, 19:18)

שלום רב

סי טי: אין לזהות קומפרסיות חולייתיות

לא נצפו מוקדים אוסטאוליטים

*זיזים גרמיים צדדיים נצפו בגבהים D4 עדD7- מימי- DISH, ללא פתולוגיה מפרקית.

במרוחים הדיסקלי- אין לזהות פריצת דיסק גבית ולא נצפה לחץ שורשי או לחץ נוירופורמינלי

יש לציין בלט דיסקלי בגובה D1-C7 עם מרכיב ימני בולט וקיימת היצרות של הנוירופורמינה.

אם אר אי: מודגמת עמדה קיפטית רגילה בקטע הגבי.

סימני התייבשות בדיסקים הבין חולייתיים

*זיזים גרמיים קדמיים מינורים

רוחב תקין של תעלת שדרה ושל הפורמינה

איך כל הכתוב מתאר מצב של אדם אחד? כביכול באחד מודגמת היצרות ובאחר לא. באחד זיזים צדדים ובשני קדמיים. באחד נראה מחלה של חיבור חוליות DISH ובשני כלל לא מוזכר (אולי סימני ההתייבשות בדיסקים?)

בסופו של עניין, לא ברור ומבלבל

אשמח לקבל חוות דעת

תודה רבה

איריס